Category Archives: usul hukuku

Hakimin Tarafları Sulhe Teşviki ve Katı İhsas-ı Rey Yasağı

Usul yasamızda hakimin tarafları sulhe teşvik edeceği yazılı olmasına rağmen uygulamada sulh ile sonuçlanan davaların sayısı pek azdır. Yapılan istatistikler göstermektedir ki, hukuk mahkemelerinde yapılan yargılamaların sulh ile sonuçlanma oranı Binde 1-3 arasında değişmektedir. Bu oran, aynı Kıta Avrupası hukuk … Okumaya devam et

usul hukuku içinde yayınlandı | Yorum bırakın